Hamid Hussein och Mustafa Sadiki är två av Holmalund IF:s nyanlända spelare.

Fotboll som skapar gemenskap

Abdullah Kazimi, Hamid Hussein, Sultan Mirzai och Mustafa Sadiki är fyra killar som älskar att spela fotboll. De har en sak till gemensamt: alla har flytt ensamma från Afghanistan. I Holmalunds integrationsprojekt får de tillfälle att spela fotboll och dessutom lära sig svenska språket och kulturen.

Alingsåsarna har öppnat sina hjärtan för människor som är på flykt från krig och förödelse. Både enskilda, församlingar och föreningsliv ställer upp med resurser. Det handlar om att bjuda in till kärnverksamheter, ordna olika fritidssysselsättningar, sociala nätverk eller bara mänsklig kontakt. Civilsamhällets ansträngningar är en förutsättning för att integrationen ska lyckas. Organisationerna ingår, tillsammans med kommunen, i ett nätverk för att samordna arbetet. En av dessa organisationer är Holmalunds Idrottsförening.

- Jag är jätteglad att jag får spela fotboll. Det är bra för hälsan, säger Abdullah Kazimi.

Det var i samband med förra höstens flyktingström som Holmalunds IF bestämde sig för att göra en insats. Ett 30-tal ensamkommande killar ingår nu i verksamheten. De har två egna lag och går sedan in i klubbens övriga lag utifrån ålder och utveckling.

- Killarna utveckas jättebra. De lär sig teknik och regler, samtidigt som de lär sig svenska språket och kulturen, säger Jan Andersson, ordförande i Holmalunds integrationsavdelning och en av eldsjälarna bakom satsningen.

Självklart hoppas Holmalund få fram nya duktiga spelare. Några av killarna har exempelvis börjat träna och spela med U-laget ibland, men den främsta drivkraften ligger på ett annat plan.

- Det är viktigt för framtiden, säger Jan Andersson.

- Det är nu vi är med och skapar det nya Sverige. Många av de här killarna kommer att stanna här, jobba och bilda familj. De ska in i samhället.

Förutom fotbollsträning erbjuds pingis, thai-boxning och ett litet bibliotek, där killarna kan hitta böcker och tidskrifter på sina olika språk, samt ett par datorer.

På plats finns även Azmi Kamel Al head, som klubben anställt för att hjälpa till med integrationsprojektet. Azmi är från Irak, och även om han varken kan dari eller parsi, gör han sig förstådd då de flesta av killarna kan lite arabiska. Dessutom har han en kandidatexamen i fysik, vilket är ytterligare en stor tillgång i projektet.

- Jag har kontakt med Alströmergymnasiet och Östlyckeskolan och åker runt till HVB-hemmen och träffar personal och boende och erbjuder läxhjälp, berättar Azmi Al Hed.

- Vi jobbar ihop med kommunen och har mycket idéer om hur vi ska utveckla killarna och integrera dem.  Mitt jobb är att hjälpa dem att acceptera en ny kultur, säger han.