Samverkan (BUS)

BUS är ett gemensamt arbete mellan skola, social- , kultur och fritid-, barn- och ungdom- och utbildningsförvaltningen.

BUS arbetar för

  • att skapa goda levnadsvillkor för våra barn och ungdomar
  • samarbete mellan personal, föreningar och andra som träffar barn och ungdomar
  • att ge stöd och hjälp åt barn, ungdomar och föräldrar