Kent från Alingsåspolisen samt Jakob från Hyresgästföreningen
Kent från Alingsåspolisen samt Jakob från Hyresgästföreningen

Samtal kring trygghet i Noltorp

Dialogfika

Den 14 januari 2015 bjöd Alingsås kommun, Alingsåshem, Hyresgästföreningen och Polisen i Alingsås in till fika och samtal kring tryggheten i Noltorp samt de oroligheter som varit i området under den senaste tiden. Till mötet kom ett 20-tal personer och ställde frågor kring boende och tryggheten i området till både polisen, Alingsåshem, Hyresgästföreningen samt kommunen. 

Alingsåspolisen

Kent, polis och brottsoffersamordnare, var med och berättade om Polisens organisation i Alingsås och hur de arbetar. Kent berättade att om man jämför antalet anmälda brott mellan Alingsås och Göteborg så ligger Alingsås i underkant. Om man istället jämför Alingsås med en annan stad i samma storlek så ligger vi på en liknande nivå. Han berättade också att det inte finns något område i Alingsås som sticker ut mer än något annat när det gäller andelen anmälda brott. Kent tipsar om att man som privatperson kan ringa till 114 14 för att få information och råd om hur man kan gå vidare om man upplever oro vid t.ex. en polisinsats i sitt område. Dock ska man alltid ringa 112 vid en pågående akutsituation.  

Alingsåshem   

Mikael från Alingsåshem berättar om störningsanmälningar, vad som händer när det kommit in en anmälan och vilka befogenheter Alingsåshem som bostadsbolag har. Han lyfter extra att Alingsåshem inte per automatik får reda på om störningsjouren eller polis varit tillkallad till en lägenhet eller ett område, vid t.ex. inbrott eller andra störningar, på grund av sekretess. För att Alingsåshem ska få denna informationen måste de boende själva kontakta Alingsåshem och berätta om vad som hänt. Även Alingsåshem delar uppfattningen om att det inte finns något område i Alingsås som sticker ut extra när det gäller andelen störningsanmälningar under ett år.

Hyresgästföreningen  

Jan och Jakob från Hyresgästföreningen berättar om föreningens arbete och deras aktiviteter i området. Noltorp i Alingsås är ett prioriterat område för Hyresgästföreningen just nu på grund av de ombyggnationer som kommer ske. Man jobbar mycket med att företräda hyresgästernas behov vid och under ombyggnationen.

Alingsås kommun    

Malin, folkhälsostrateg och ansvarig för statsförnyelse Noltorp, och Teres, projektledare för Hälsonavet, var representanter från Alingsås kommun under kvällen. Malin berättade kort om vart i processen statsförnyelse Noltorp befinner sig och Teres berättade om Hälsonavet som startade upp under hösten 2014. De båda fanns även tillgängliga för att svara på frågor kring kommunens arbete och lyssna in tankar och åsikter kring hur vi tillsammans kan öka känslan av trygghet i området och få noltorpsborna att uppleva en hög livskvalite och må bra.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta Teres Lundin via telefonnummer 0322-61 72 07 eller via teres [dot] lundin [at] alingsas [dot] se (mejl).

 

Karta

Javascript is required to view this map.