Folkhälsa och brottsförebyggande arbete i Alingsås

För att behålla och förbättra hälsoläget i Alingsås pågår en mängd olika aktiviteter, både från organisationer och kommunens sida. Som stöd till dessa insatser finns en styrgrupp som är Kommunstyrelsens arbetsutskott. Varje år tar styrgruppen för folkhälsa fram en verksamhetsplan med budget.

Det finns en spetsgrupp inom brottsförebyggande arbete som kallas för BRÅ-gruppen. Syftet med BRÅ-gruppen är att driva och initiera brottsförebyggande arbete inom kommunen. Det finns en överenskommelse mellan kommunen och polisen kring prioriterade samverkansområden som BRÅ-gruppen har som stöd i sitt arbete.

En stor folkhälsosatsning inom kommunen under 2014-2017 är Hälsonavet i Noltorp. Genom samverkan mellan olika samhällsaktörer och invånarna själva vill vi skapa goda miljöer där individer mår bra och kan påverka sitt liv.