Statistik 2018

Befolkningsutvecklingen under år 2018

Under 2018 ökade folkmängden i Alingsås kommun med 680 personer, från 40 390 till 41 070 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 659 personer och ett födelsenetto på 18 personer.

Under året flyttade 2 368 personer till Alingsås, vilket var fler än 2017. Antalet personer som flyttade från kommunen ökade med 43 personer jämfört med året innan, från 1 666 till 1 709. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2018 var således 659 personer.

Det föddes 430 barn under 2018, 4 fler än 2017. Antalet personer som avled var 412 vilket är 6 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på 18 personer.

Siffrorna i detta stycke är officiell folkmängd enligt SCB. På grund av justeringar som myndigheten gör överensstämmer inte alltid summan av angivna förändringar exakt med den totala förändringen i folkmängd.

Kontakta SCB för vidare information.