Statistik 2017

Befolkningsutvecklingen under 2017

Under 2017 ökade folkmängden i Alingsås kommun med 345 personer, från 40 045 till 40 390 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 306 personer och ett födelsenetto på 20 personer. 

Under året flyttade 1 972 personer till Alingsås, vilket var färre än 2016. Antalet personer som flyttade från kommunen ökade med 59 personer jämfört med året innan, från 1 607 till 1 666. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2017 var således 306 personer. 

Det föddes 426 barn under 2017, 27 färre än 2016. Antalet personer som avled var 406 vilket är 26 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på 20 personer. 

Siffrorna i detta stycke är officiell folkmängd enligt SCB. På grund av justeringar som myndigheten gör överensstämmer inte alltid summan av angivna förändringar exakt med den totala förändringen i folkmängd. Kontakta SCB för vidare information. 

Nedan hittar du dels statistik och fakta om befolkningsutvecklingen i pdf-format, och längst ner på sidan även som excelfiler.