Kommun och politik

2018-12-13
I länken nedan ser ni alla beslut vid det senaste fullmäktige.
2018-12-12
Flerårsstrategin är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också fokusområden, uppdrag och mål för kommunens verksamheter.
2018-12-06
Alingsås kommuns grundskolor klättrar 24 placeringar i den årliga undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting gör. Det som sticker ut lite extra är att över 93 procent av alla nior är behöriga att söka till de ekonomi- humanistiska- och samhällsvetenskapliga programmen på gymnasiet.
2018-12-04
Alingsås kommun får ett gott finansiellt betyg när analysföretaget Svensk kommunrating presenterar sina årliga omdömen.
2018-11-28
Under måndagens Kommunstyrelse antogs bland annat Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Alliansens budget som nu ska upp i kommunfullmäktige för beslut den 12 december.
2018-11-01
På tisdagkvällen hölls för första gången Landshövdingens middag i landshövdingens residens i Göteborg. På plats fanns AM Alströmer och Tommy Grapenholm, som nominerats för sina framstående insatser i Alingsås med omnejd.
2018-10-19
Nu blir gång- och cykelvägen mellan Gräfsnäs och Kvarnabo verklighet. Detta sedan Alingsås kommun beviljat ett bidrag på högst 750 000 kronor till Kvarnabo byalag, som kommer genomföra byggnationen. Finansieringen är klar genom kommunens bidrag och ideella arbetstimmar från byalaget.
2018-09-10
Så här röstade vi som bor i Alingsås kommun - och i ditt valdistrikt.