Hundralapp med graf som visar  21,36%

Så här mycket betalar du i skatt i Alingsås

Den kommunala skatten i Alingsås är 21,36% (2017)

Av din skatt går:

38,0 % till Förskola, grundskola, fritidsverksamhet

24,4 % till Vård- och äldreomsorg

19,2 % till Individ- och familjeomsorg, handikappomsorg

9,2 % till Gymnasieutbildning, vuxenutbildning och integration

3,7 % till övergripande planering, centrala stödfunktioner och kollektivtrafik

3,2 % till Kultur- och fritid

1,8 % till Gator och parker

0,6 % till Miljö- och livsmedelstillsyn

0,5 % till Samhällsbyggnad              

0,4 % till tillsyn av gode män, förvaltare och förmyndare