Kommun och politik

2019-03-21
Den här veckan har Alingsås kommun besök av både politiker och tjänstemän från Chililabombwe i Zambia. Det är en fortsättning på det internationella erfarenhetsutbyte som tog sin början redan 2013.
2019-02-01
Alingsås kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.
2018-12-12
Flerårsstrategin är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också fokusområden, uppdrag och mål för kommunens verksamheter.
2018-10-19
Nu blir gång- och cykelvägen mellan Gräfsnäs och Kvarnabo verklighet. Detta sedan Alingsås kommun beviljat ett bidrag på högst 750 000 kronor till Kvarnabo byalag, som kommer genomföra byggnationen. Finansieringen är klar genom kommunens bidrag och ideella arbetstimmar från byalaget.
2018-03-23
Ungdomsfullmäktige i Alingsås är för och med unga i Alingsås. 2019 års sammanträden hålls den 29 mars och den 25 oktober.