Alingsås kommuns budget och flerårsstrategi

Nedan hittar du kommunens budget och flerårsstrategi. Sedan kommunens nya styrmodell började gälla (år 2012) tar kommunen fram dokumentet flerårsstrategi som omfattar budget samt mål för kommunens styrning. Därför ingår budget i dokumenten som kallas flerårsstrategi.