Så upplever Alingsås högstadie- och gymnasielever sin vardag

Under hösten 2017 deltog elever i årskurs åtta och gymnasiets år två i en heltäckande ungdomsenkät, LUPP, Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken.

Undersökning är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och består av frågor gällande fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid. 

Det övergripande målet med undersökningen är att ge unga större delaktighet och inflytande i sin vardag och med hjälp av kunskap om ungas erfarenheter och värderingar kunna öka möjligheterna till att förbättra deras livssituation.

Resultatet av undersökningen finner ni i det bifogade dokumentet.