Så upplever Alingsås högstadie- och gymnasielever sin vardag

Under hösten 2017 deltog elever i årskurs åtta och gymnasiets år två i en heltäckande ungdomsenkät, LUPP, Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken.

Undersökning är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och består av frågor gällande fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid. 

Det övergripande målet med undersökningen är att ge unga större delaktighet och inflytande i sin vardag och med hjälp av kunskap om ungas erfarenheter och värderingar kunna öka möjligheterna till att förbättra deras livssituation.

Lupp 2017 visar till exempel att…

  • Ungefär var fjärde elev i årskurs 8 och mer än var tredje ungdom i andra året på gymnasiet i Alingsås tycker att det finns för lite att göra på fritiden.

  • Hälften av åk8-eleverna uppger att de alltid är trygga i skolan – mycket färre tjejer än killar.

  • Knappt fyra av tio åk8-elever och nästan varannan gy2-ungdom uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen – tjejer i lite högre grad än killar.

  • I båda åldersgrupperna uppger drygt var fjärde ungdom att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott.

  • Nästan två av tre åk8-tjejer uppger att de minst flera gånger i veckan haft besvär med huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet och/eller sömnproblem (40 procent av åk8-killarna).

  • Knappt 80 procent av åk8-eleverna räknar med att läsa vidare efter grundskolan – tjejer i något högre grad än killar.

Fullständigt resultat av undersökningen finner ni i det bifogade dokumentet.