Delaktighet, påverkan och insyn

Du som bor i kommunen kan på många olika sätt påverka och göra din röst hörd. På webben kan du ställa frågor och lämna synpunkter. Dina synpunkter skickas då till den tjänsteman som bäst kan svara på frågan.

Kontakt med förtroendevalda

Du kan själv ta kontakt med de förtroendevalda politikerna för att diskutera frågor som du är intresserad av. Kontaktuppgifter till politiker finns i förtroendemannaregistret.