De kommunala grundskolorna i Alingsås klättrar i undersökning

Alingsås kommuns grundskolor klättrar 24 placeringar i den årliga undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting gör. Det som sticker ut lite extra är att över 93 procent av alla nior är behöriga att söka till de ekonomi- humanistiska- och samhällsvetenskapliga programmen på gymnasiet.

Under torsdagen presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) öppna jämförelser för grundskolan. Alingsås sammanvägda resultat för samtliga grundskolor hamnar på plats 86 av Sveriges 290 kommuner. Exkluderar man de privata och endast räknar med de kommunala skolorna i kommunen hamnar Alingsås på plats 85. I en jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionen placerar sig Alingsås på en sjätte plats, följt av bland andra Lerum, Partille och Ale. Toppar listan i regionen gör Öckerö, följt av Kungsbacka och Tjörn. I jämförelse med ”mest lika kommuner”; Enköping, Lidköping, Falkenberg och Karlshamn, hamnar Alingsås i topp. I jämförelse med föregående år tappar Alingsås fem placeringar i resultatet för samtliga skolor medan man klättrar 24 placeringar om man endast ser till de kommunal grundskolorna.

- Det är glädjande att de kommunala grundskolorna förbättrar sin placering gentemot föregående år, vilket visar att vår personal gör ett fantastiskt arbete för våra elever trots skolans stora utmaningar. Det är viktigt att vi inte jämför äpplen och päron, utan jämför med kommuner i liknande storlek och struktur och då ligger vi fortsatt väldigt bra till, säger Cecilia Knutsson, förvaltningschef, Barn- och ungdomsförvaltningen på Alingsås kommun.

Antalet elever som har uppnått kraven i alla ämnen är bättre än föregående år med 3,1 procent, då 78,3 procent nu klarar sig. Motsvarande siffra hamnar på 75,6 procent för riket.

Även meritvärdet för de som slutat nian har ökat med 5,2 enheter till 226,9 enheter. Ett annat positivt resultat är att andelen som är behöriga till ett yrkesprogram har ökat från 82,7 procent till 85,5 procent.

- Sammanlagt ser vi att ett större antal elever har uppnått kunskapskraven, vilket och betyder att fler är behöriga till gymnasieskolans alla program. Det som sticker ut är att 93,1 procent är behöriga till ekonomi- humanistiska- och samhällsvetenskapliga programmen, vilket är 13,2 procent fler än föregående år, fortsätter Cecilia Knutsson.