Caroline är ny chef på samhällsbyggnadskontoret

Caroline Hagström blir tillförordnad chef för samhällsbyggnadskontoret efter Barbro Sundström. Caroline tillträder omedelbart.

Det innebär att Caroline, som idag är chef för miljöskyddskontoret och tillförordnad chef för tekniska förvaltningen, kommer att ha ett samlat ansvar för samtliga kommunens verksamheter på Sveagatan. Caroline Hagström tillträder omedelbart.

Tidigare chef, Barbro Sundström, meddelade den 1 december att hon kommer att sluta på samhällsbyggnadskontoret för att gå vidare till ett uppdrag i Ale kommun.

Barbro kommer från och med måndag den 9 januari att arbeta som särskild utredare på kommunledningskontoret fram till dess att hon slutar i Alingsås kommun i slutet av februari.