Beslut i kommunstyrelsen

Under måndagens Kommunstyrelse antogs bland annat Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Alliansens budget som nu ska upp i kommunfullmäktige för beslut den 12 december.

Ni ser alla ärenden med tillhörande dokument i ärendeportalen. 

Ärende  2 - 6 

Enligt Arbetsutskottets förslag

Ärende 7 

Förslag till beslutspunkt 1 får följande formulering: Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur det är möjligt att ta fram en plan och stöd för hur kommunen kan medverka till att öka lokal livsmedelsproduktion.

 Punkt 2 och 3 enligt Arbetsutskottets förslag

Ärende  8 - 10 

Enligt Arbetsutskottets förslag 

Ärende 11 

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram de alternativ som kommunen anser vara godtagbar säkerhet.

Kommunstyrelsen lämnar följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun antas

Ärende 12

Kommunstyrelsens beslut:

Plan och budget för folkhälsoarbetet 2019 godkänns med följande tillägg:

På sida 5 i tabellen Gemensamma insatser ”Hur?” och ”Genom BUS-samverkan” görs följande tillägg:

Genomföra förebyggande arbete för missbruk av spel, Internet, sociala medier och liknande.

 

Tillhörande information