Beslut i det senaste kommunfullmäktige

I länken nedan ser ni alla beslut vid det senaste fullmäktige.

Beslut enligt KS förslag i samtliga ärenden.

Tillhörande information