Beslut i det senaste kommunfullmäktige

I länken nedan ser ni alla beslut vid det senaste fullmäktige.
Tillhörande information