Bild på moped

Barn som fyllt moped får information om regler

Inom den närmsta tiden skickar Brottsförebyggande rådet ut en folder till alla barn som fyllt eller ska fylla 15 år i år. I foldern finns information om regler om vad som gäller när man kör a-traktor, moped eller vissa fyrhjulingar.

Nu skickar brottsförebyggande rådet i Alingsås ut en folder till alla hushåll med 15-åringar hemma.

– Av omsorg till både ungdomar och föräldrar vill vi informera förebyggande så att man vet vad som gäller om något skulle hända, förklarar Lotta Jofjord från polisen och Charlott Klug från Alingsås kommun.

Brottsförebyggande rådet i Alingsås är ett samarbete mellan Alingsås kommun och polisen i Alingsås. Tanken är att de tillsammans ska kunna hitta gemensamma frågor där det på enkla sätt går att arbeta förebyggande. Ett ämne som nu pekats ut är mopeder och A-traktorer.

– Vi har ett ganska stort antal mopedister och A-traktorförare i kommunen och det har vi inget emot, däremot ser vi att det är en del missuppfattningar och tveksamheter i hur de kan och ska användas, och därför gör vi nu en särskild insats på området, säger Lotta Jofjord.

Rent konkret innebär det att en folder nu ska skickas ut till alla föräldrar med 15-åringar i huset, eller med barn som snart fyller 15.

– Det viktiga at poängtera att så länge barnen är under 18 så har föräldrarna ansvar om barnet till exempel kör ett trimmat fordon, eller om barnet till exempel är berusat. I vissa fall kan faktiskt föräldern få sitt eget körkort indraget, och ännu vanligare är det såklart att barnet inte får möjlighet att ta eget körkort i normal tidsperiod, berättar Lotta jofjord.

Men foldern ska dock inte ses som en pekpinne, menar Charlott Klug.

– Nej, det här gör vi av omsorg av både barn, föräldrar och medtrafikanter. Vi har haft ett par olyckor i kommunen där den här typen av fordon framförts och ibland kan det vara så illa att det slarvats med eller inte funnits tillräcklig kunskap om hur den här typen av fordon ska användas i förarens familj, konstaterar Charlott Klug och fortsätter.

– Därför hoppas vi att alla tar den lilla tid som går åt att läsa den här foldern.

Oavsett om man äger ett fordon eller inte så är det bra information, menar Charlott Klug

– Det kan vara bra ändå. Plötsligt kanske ditt barn har träffat någon som har det eller umgås med vänner där det körs. Så det är viktig läsning för alla som får den.