Kommun och politik

2020-04-06
Alingsås har ett ovanligt stort och starkt föreningsliv som nu upplever kännbara effekter av coronakrisen. Därför gör kommunen en satsning om cirka två miljoner kronor extra till Alingsås föreningar för att värna folkhälsan och barn och ungas mående utifrån effekterna av coronautbrottet.
2020-04-03
Regeringen har aviserat att ytterligare 15 miljarder kronor ska fördelas till kommuner och regioner. Detta är utöver de 2,5 miljarder kronor som riksdagen beslutade om 19 februari och utöver de fem miljarder som regeringen aviserade 20 januari.
2020-04-02
Alingsås kommun och de lokala kyrkorna hjälps nu åt för att stötta upp lokalsamhället under coronakrisen. Bland annat planerar kommunen att i samarbete med kyrkorna sända lokala gudstjänster digitalt, så att dessa går att se från kommunens äldreboenden.
2020-04-01
Stabsledningen vid kommunledningskontoret är nu aktiverad. Arbetet på kommunledningskontoret i Alingsås kommun är kraftigt påverkat av covid-19 och stabsledningen uppdaterar ständigt det aktuella läget och vidtar vid behov olika åtgärder.
2020-04-01
Från och med den 2 april kommer receptionen i Rådhuset att ha tillfälligt lunchstängt kl. 12-13. Detta med anledning av Coronaviruset (covid-19) och gäller endast receptionen på Kommunledningskontoret, Stora torget 1. Kommunens växel har öppet som vanligt.
2020-03-26
Fredrik Linusson heter Alingsås kommuns nya samhällsbyggnadschef. Med sig i bagaget har han bland annat erfarenhet från att ha arbetat som samhällsbyggnadschef för Lidköpings kommun.
2019-06-18
Varje år släpper Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten ”Kommunens kvalitet i korthet” (KKiK) där mätresultat inom olika områden jämförs mellan landets kommuner. Alingsås kommun får bland landets bästa resultat inom ett flertal områden.
2019-01-23
Ungdomsfullmäktige i Alingsås är för och med unga i Alingsås. Nästa sammanträde hålls den 27 mars 2020.