Vägstenar / Milstenar i Alingsås kommun

Milstenarna i Alingsås kommun är från år 1754 och år 1780. De är indelade i 1-mil, ½-mil och ¼-mil. Avstånden räknades i alnar. En gammal mil = 18000 alnar = 10688 m.

Från drottning Christina kom år 1649 ett påbud om att alla vägar (gemene landsvägar) skulle mätas med snören så att alla mil bli lika långa.

Före år 1649 fanns de s.k. landskapsmilarna där Dalarna och Västergötland hade dom längsta milarna.

Läs mer i bifogad fil nedan.