Klassrumsbild
Klassrumsbild

Skolan i arkivet

Från de kommunala skolorna finns mycket material. Hur verksamheten styrdes finns i skolstyrelsens protokoll. På skolorna fördes dagböcker och examenskataloger över alla elever. Dessa finns bevarade från omkring 1870-talet och framåt. Det finns klasslistor som kan vara till glädje vid jubileer eller liknande.

De statliga skolornas arkiv som till exempel Högre allmänna läroverket finns på Landsarkivet i Göteborg. Kommunarkivet har kopia på landsarkivets arkivförteckningar.

Elevhälsovårdsjournaler

Kommunarkivet förvarar elevhälsovårdsjournaler för Alströmergymnasiets före detta elever födda till och med år 1994. Enstaka senare elevhälsovårdsjournaler finns för elever som lämnat den kommunala skolan eller flyttat från kommunen.

För information och begäran av handlingar, vänligen kontakta oss via e-post kommunarkivet [at] alingsas [dot] se