Bokryggar

Historik

Alingsås fick stadsrättigheter 1619. Den 27 december 1895 ägde det första valet till stadsfullmäktige rum vid allmän rådstuga på Rådhuset i Alingsås. Från och med 1896 övertog stadsfullmäktige stadens ordnings- och hushållningsangelägenheter.

Vid kommunsammanläggningen 1952 fördes Alingsås landsförsamling och Rödene kommun till Alingsås stad dit även Bälinge fördes 1955 efter att ha hört till Vårgårda kommun under ett par år.

År 1971 bytte Alingsås stad namn till Alingsås kommun. Den 1 januari 1974 lades Bjärke och Hemsjö kommuner ihop med Alingsås kommun. Lagmansereds församling och Bottenområdet i Stora Mellby fördes till Trollhättans kommun. År 1975 fördes norra delen av Östads församling till Alingsås från Lerums kommun.

Bestånd

I kommunarkivet finns handlingar från följande kommuner:

 • Alingsås stad 1896 – 1973
 • Alingsås kommun 1974 –
 • Bjärke kommun 1952 – 1973
 • Hemsjö kommun 1952 – 1973
 • Landskommuner 1863 – 1951
 • Alingsås landsförsamling och Rödene
 • Bälinge
 • Hemsjö
 • Ödenäs
 • Erska
 • Långared
 • Stora Mellby
 • Magra

Här finner man nämnder och styrelser som verkat under 1900-talets olika skeden, t ex kristidsnämnd, biblioteksstyrelse, brandstyrelse, gas- och elverksstyrelse, hälsovårdsnämnd och byggnadsnämnd.