Alingsås IF 1933
Alingsås IF 1933

Föreningsarkivet

I kommunarkivets lokaler finns även ett föreningsarkiv vilket startades 1962 på initiativ av ABF i Alingsås. Den 1 januari 2015 tog Alingsås kommun över huvudmannaskapet från föreningen Föreningsarkivet i Alingsås.

Arkivet är sedan starten öppet för samtliga föreningar i Alingsås kommun, och förvarar nästan 700 föreningars handlingar.

I arkivet finns en pressklippsamling bestående av drygt 4 000 registrerade klipp.

Vår uppgift är att stödja föreningar i skötsel av arkiven och arkivbildningen, ta emot leveranser, bevara och tillgängliggöra handlingarna.
Vår målsättning är att arkiven ska kunna bevaras och finnas tillgängliga för framtida generationer.
Ta gärna kontakt med Alingsås föreningsarkiv. Det är ofta något specifikt för varje förening som det finns anledning att ta hänsyn till och vi svarar gärna på frågor.

Handledning för föreningar i dess arkivarbete finns i bifogad fil Arkivreda.

Kontaktuppgifter:
e-post: kommunarkivet [at] alingsas [dot] se
telefon: 0322-61 61 55, 0322-61 60 65
Besöksadress är Brunnshusallén 8 a.

Kommun- och föreningsarkivet är öppet på tisdagar 9-12, se eventuella undantag nedan.

OBS! Tisdag den 17/3 är arkivet stängt.

Avtala med oss vid behov av annan tid. Boka gärna tid för leveranser.