text på en karta

Arkivförteckningar

Här kan du söka i kommunens arkivförteckningar. Dessa ger information om vad kommunarkivet innehåller och vilka arkivvolymer du kan söka.

Du hamnar i Nationella Arkivdatabasen (NAD) där du även kan söka information om andra arkiv i Sverige och deras bestånd samt kontaktuppgifter till arkivinstitutionerna. Du har också tillgång till en databas med historisk topografisk indelning som visar orters olika administrativa tillhörigheter genom historien samt Riksakrivets digitala forskarsal, SVAR.

 

Tillhörande information