Kommun och politik

2017-11-21
Fredagen den 24 november kl. 10:00-17:00 håller ungdomsfullmäktige sammanträde på Grand Hotel, Alingsås. Under sammanträdet behandlas följande ärenden:
2017-10-16
Onsdag 25 oktober kl 18 håller kommunfullmäktige sammanträde på Grand Hotel. Allmänheten är välkommen redan från kl 17.30 för att informellt ställa frågor till förtroendevalda.
2017-10-12
Alingsås kommun finns på plats på eFÖRVALTNIINGSDAGARNA i Stockholm för att prata allmänt om digitalisering och i synnerhet om framgången bakom e-tjänsten och lärplattformen - Arena för lärande.
2017-10-06
Kommunarkivet har för närvarande ingen personal på plats. I väntan på vår nya kommunarkivarie, som tillträder i november, så håller arkivet för tillfället stängt för besök.
2017-02-21
Idag kommer politiker och tjänstemän från Tanums kommun för att titta på hur Alingsås kommun arbetar med flyktingmottagningen och integrationsfrågor.
2017-02-02
Det finns ett stort behov av fritidssysselsättning och meningsfull etablering för nyanlända och ensamkommande barn i Alingsås. Därför startar kultur-och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen nu ett samverkansprojekt med föreningslivet och studieförbund.
2017-01-23
På onsdag, den 25 januari, är det dags för årets första fullmäktigesammanträde. Nytt för i år är att det nu går att följa sändningen av fullmäktigesammanträden och ungdomsfullmäktige ärende för ärende och samtidigt se alla handlingar.
2017-01-09
Kommunens utvecklingschef Kjell Hult lämnar sin tjänst till sommaren. Kjell Hult har arbetat i många år med den strategiska samhällsplaneringen i kommunen och har nu med ålderns rätt bestämt sig för att sluta.
2016-12-23
Behöver du komma i kontakt med kommunen utanför ordinarie öppettider? Här finner du journummer till kommunens verksamheter.
2016-12-19
Nu har alingsåsarna tyckt till om sin kommun i SCB:s årliga medborgarundersökning. Resultaten för 2016 är på samma nivå som tidigare år. Alingsåsarna är fortsatt mer nöjda med sin bostadsort, kommunens verksamheter och sitt inflytande än genomsnittet.
2016-12-12
Ekonomichefen Susanne Wirdemo blir tillförordnad kommundirektör i Alingsås kommun.