Bild på Tommy Grapenholm och AM Svennung Alströmer på plats i residenset
AM Alströmer och Tommy Grapenholm under festligheterna.

Alingsåsare hedrades på landshövdingens middag

På tisdagkvällen hölls för första gången Landshövdingens middag i landshövdingens residens i Göteborg. På plats fanns AM Alströmer och Tommy Grapenholm, som nominerats för sina framstående insatser i Alingsås med omnejd.

- Det blev en fantastisk kväll i Länsresidenset med god mat, trevlig samvaro och underhållning. Högtidlig, där vi nominerade från kommunerna var i centrum och där landshövdingen Anders Danielsson med några ord om var och en presenterade oss och varför vi var utsedda, berättar Tommy Grapenholm. 

Anna Margaretha Svennung Alströmer nominerades för sitt arbete för Alingsås och regionen, till exempel Republiken Risön, Potatisakademien, Retrovägen på väg 190 och hennes forskning om Margareta Leijonhufvud och dennas betydelse för Sveriges historia. 

Tommy Grapenholm nominerades för sitt engagemang i Alingsås närradio. Som lärare har han under över 30 år givit skolelever möjlighet att testa på rollen som radiojournalist. Han har också ansvarat för utsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden, och gjort radioprogram om Alingsås lokalhistoria, till stor glädje för alingsåsarna. 

Tommy Grapenholm är gift med kommunfullmäktiges ordförande Kristina Grapenholm och det är därför viktigt att poängtera att Kristina Grapenholm inte deltagit i beredning och beslut om hans nominering. 

Landshövdingens middag, som inspirerats av kungens Sverigemiddag som hålls varje år, var den första i sitt slag men ska bli en återkommande tradition.