Hemma är alltid hemma

I år firar Alingsåshem 20 år som kommunens bostadsbolag. Själva tanken om ett kommunalt bostadsbolag är förstås mycket äldre, Stiftelsen Alingsåsbostäder bildades redan 1946, men tiderna och behoven förändrades och bolaget med dem. Stiftelsen byggde och förvaltade hus. 1992 blev vi det moderna Alingsåshem och fick uppdraget att erbjuda trygga, trivsamma och attraktiva boenden. Skillnaden är stor!

Vision 2019 säger tydligt att Alingsås skall satsa på hållbarhet och livskvalité för hela kommunen. För Alingsåshem betyder det att vi tänker långsiktigt och fokuserar hållbarheten i alla steg; både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Kommunen ligger i framkant när det gäller energieffektivt byggande, och det bidrar vi till genom att numera bara använda oss av passivhusteknik vid nybyggnation. Samtidigt måste vi komma ihåg människorna som skall leva i byggnaderna.

Alingsås skall vara en modern mötesplats. För oss är det viktigt att skapa trygga miljöer som inspirerar till möten, att erbjuda gemensamhetslokaler och att bidra till aktiviteter som passar alla. 2012 är också vår hemsida en viktig plats för att möta hyresgästerna.

Alingsås förnyas och det bemöter vi med att försöka anpassa våra bostäder så att de är tillgängliga för alla samtidigt som de anpassas för livets olika skeden. Ett av målen med Vision 2019 är att vi skall vara 42 000 innevånare om knappt tio år. För oss innebär det en spännande utmaning att möta en växande befolkning så att de alla får goda hem.

För är det någonting som vi lärt oss på 20 år (eller sedan 1946), så är det att även om allting annat omkring oss förändras så kommer de flesta ändå alltid att vilja komma hem till en trygg bostad – till Alingsås, småstaden med storstadens möjligheter.

 

/Alingsåshem