Den glimrande småstaden

Alingsås främsta kännetecken är att ha småstadens fördelar och storstadens möjligheter.

Under de senaste 20 åren har Alingsås skickligt lyckats balansera mellan att ha en relativt kraftig tillväxt och samtidigt behålla småstadsatmosfären. Att staden ser ut som den gör idag är ingen slump, utan frukten av en genomtänkt samhällsplanering. Tanken är att fortsätta denna balansgång i planeringen för 2019 och åren därefter.

Nyckelfaktorn är att inte vara rädd för nya former, nytt innehåll i samhället, men att foga ihop dessa nya element med de befintliga. Nybyggda bostadsområden, med sin arkitektur väsensskild från gångna tiders, ligger kloss an med det gamla. Nya handelsområden, som är nödvändiga för tillväxt, placeras inte utanför staden som alternativ till stadskärnan, utan inne i staden, på platser som kommer att upplevas centrala i en nära framtid. Nya mötesplatser, både inomhus och utomhus, skapas i själva stadskärnan där potentialen är som högst. Nya parkeringsanläggningar tillkommer i bästa läge. Förskolor, skolor och idrottshallar byggs ut, samtidigt som föreningslivet får tillgång till busigt läge mitt i staden.

Allt detta nya sker med begreppet hållbarhet för ögonen. Med hållbarhet menas såväl ekologi – hur vi planerar klimatsmart, som ekonomi – att vi bygger kostnadseffektivt, som socialt – att vi planerar för en mänsklig skala. Alingsås är faktiskt inte bara sverigeledande, utan faktiskt världsledande i att planera och bygga nya skolor och förskolor hållbart.

Alingsås växer i folkmängd. Det är bra. Utan nya invånare som flyttar hit, eller föds, kan vi som redan bor här inte utvecklas. Det är tillsammans vi blir starka.

 

Kjell Hult, Utvecklingschef Alingsås kommun