Allmänheten tyckte till på Attraktiva Alingsåsmässan

Den 6 maj kl 10-15 på mässan Attraktiva Alingsås vid Estrad, öppnades möjligheten för allmänheten att komma ner och lämna idéer, synpunkter och målbilder till det nya visionsarbetet.

På mässan fanns Kjell Hult, utvecklingschef och Malin Helltén, kommunikationschef på plats för att ta emot allmänhetens frågor och synpunkter.

Förutom en presentation av processen och lite förhandskik på vad som framkommit hade vision 2040 också en monter dit besökarna välkomnades för att tycka till:

- Många tog tillfället i akt att tycka till om sitt framtida Alingsås. Frågeställningen var: Vilket Alingsås vill de se 2040?, säger Kjell Hult, utvecklingschef.

I kommunens monter visades även exempel från tidigare workshops och hur visionsarbetet fortlöper samt att det gavs möjlighet att ställa frågor.