Alingsåsarna har lämnat sina visionsförslag och tyckt till

Den öppna dialogen kring visionsprocessen avrundats. Många har lämnat in sina egna visionsförslag och tyckt till om andras.

Genom dialogträffar i Alingsås och Sollebrunn och ett digitalt verktyg via hemsidan har alingsåsarna kunnat skicka in idéer, tankar och förslag både som text, bild och film. Det har också varit möjligt att röstat på andras förslag.

Den 31 maj avrundades dialogen med allmänheten för denna gång. 

Förslagen från workshops, dialogträffar och vårt digitala verktyg lämnades över till våra folkvalda politiker som tog vid och den 28 mars slog fast en färdig visionstext med fem tillhörande fokusområden.