400-årsjubileum

Målet är att skapa ett innehåll med både bredd och spets som är inkluderande och tillgängligt för alla. För att nå dit är tanken att involvera så många som möjligt i Alingsås, framförallt föreningar, organisationer och företag som dagligen fyller staden med innehåll.

Firandet börjar den 21 september 2018 och fortsätter den 21 varje månad med en jubileumsaktivitet, vilket kan vara i kommunal regi eller extern av en förening men med stöd av kommunen.

Jubileumsåret 2019 kommer ringas in  med pompa och ståt genom att föregås av barnaktiviteter på Nolhaga Slott som följs upp fackeltåg, artister och körer. Kvällen avslutas med nyårstal och ljusspel.

I fokus för hela jubileet är jubileumshelgen. Under 3 dagar aktiveras föreningar, organisation och företag i Alingsås kommun för att skapa innehåll under olika teman som Konst och Kultur, Hälsa & Idrott, Motor & Fordon, Närodlat & Härtappat och Historia & Framtid. Områdena levandegörs i Nolhaga Park med omnejd, men även centrum och Mjörn kommer att användas för att bygga upp temaparker.

På kvällen flyttas festivalområdet till Estrad och Åmanska parken. Utbudet på fredagskvällen riktar sig till unga, för att på lördag rikta sig till en bredare publik. På söndag är kulturutbudet för barn förlagt till scenen på Nolhagaområdet.

Det finns även en ambition att få prins Daniel och kronprinsessan Victoria till Alingsås. En inbjudan har skickats till hovet som kommer att kompletteras när ett färdigt program finns att tillgå.