400-årsjubileet har fått sin symbol

Från och med årsskiftet kommer en ny logotyp att göra kommunvapnet sällskap - symbolen för Alingsås 400-årsjubileum.

Den nya jubileumslogotypen ska hylla vårt Alingsås. Den ska förstärka arbetet med att lyfta fram de eldsjälar och innovatörer/entreprenörer inom näringsliv och föreningsliv som varit med och gjort Alingsås till vad det är idag. Den ska också visualisera alla kommundelar som tillsammans bildar Alingsås.

Eftersom logotypen är hela jubileets symbol, och ska pryda allt som har med jubileet att göra, kommer även andra aktörer än kommunen som deltar i jubileumsarrangemang att ha möjlighet att använda den.

Texten 400 år av Alingsås, istället för stadens namn och siffrorna rakt upp och ner, öppnar för ett berättande. Det skapar intresse och bjuder in till möjligheter att vidareutveckla; till exempel 400 år av fika, 400 år av potatis osv.

Illustrationen är en abstrakt tolkning som hämtat inspiration av hjorten från Alingsås stadsvapen. Den är med sina mjuka linjer och diagonaler full av rörelse. Delarna kan liknas vid blad som, precis som de olika delarna av vår kommun, bildar en helhet tillsammans och hornen liknar en karta över vattendrag eller ett nätverk som är sammanbundet.

Färgerna skapar tillsammans en lekfull helhet som står för mångfald och öppenhet. Den gyllengula signalerar guld och jubileum. De gröna tonerna står för natur och den blå för sjöar och vattendrag. Rosa står för nutid och den mörkröda för stabilitet.

Typografin är hämtad från Alingsås grafiska profil.

Arbetet med att ta fram symbolen har pågått under hösten. Det har varit en noggrann process där olika förslag stötts och blötts i styrgruppen för 400-årsjubileumet tillsammans med kommunikationsenheten och byrån som utvecklat den. Valet föll till slut på denna jubileumssymbol som styrgruppen tycker fångar alla ovanstående värden som varit viktiga att förmedla. En koppling mellan nytt och gammalt. Delar och helhet. Stolthet, samverkan och mångfald. Logotypen fångar även känslan av den moderna och framåtsyftande delen i jubileumet. En annan viktig parameter har varit att den ska kunna fungera väl tillsammans med kommunvapnet.

Under 2017 kommer logotypen att läggas in i kommunens olika mallar och produkter för att börja väcka intresse och påminna om jubileumsåret.