Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lämna synpunkt/klagomål till vård- och omsorgsnämnden

Texten uppdaterad 2020-09-11

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för hemtjänst och särskilt boende till äldre, personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård, rehabilitering/aktivering samt färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden har även ett kommunövergripande ansvar för bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel.

Vård- och omsorgsförvaltningen

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen