Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lämna synpunkt till samhällsbyggnadsnämnden

Texten uppdaterad 2021-03-23

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för bygglov, planarbeten, gator, avfall, vatten, avlopp, parker, lekplatser och naturvårdsfrågor.

Med e-tjänsten nedan kan du lämna din synpunkt till oss på vår verksamhet och hur vi utför vårt uppdrag. Du kan välja att vara anonym, men då får du ingen återkoppling från oss.

Vill du ha hjälp med ett ärende eller ansöka om något, så har vi andra e-tjänster för detta. Du hittar listan av e-tjänster inom området bygga, bo och miljö nedan tillsammans med e-tjänsterna för att lämna synpunkt till kommunens verksamheter.

Du kan också skicka ett mejl till vår samhällsbyggnadslåda och få hjälp med en fråga, adressen är samhallsbyggnad@alingsas.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen