Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Lämna synpunkt / klagomål till barn – och ungdomsnämnden

Förskoleverksamhet, grundskola och särskola från 1-16 år. Du kan även ringa till barn- och ungdomskontoret direkt på telefon 0322-61 63 50. Din synpunkt/klagomål är viktig för Barn och ungdomsförvaltningens utvecklingsarbete. 

Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

Synpunkter utreds i enlighet med regleringen i förvaltningslagen och skollagen. Du har rätt att få ett snabbt svar. Tiden varierar dock beroende på hur omfattande handläggning som krävs för att utreda frågan.

Om du av någon anledning inte vill använda dig av synpunktshanteringen är du alltid välkommen att ringa till Barn- och ungdomskontoret direkt på telefon 0322-61 63 50.

Alingsås kommun