Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Möten och protokoll

Du som medborgare ska ha möjlighet att följa med i den lokala politiken. I Alingsås vill vi underlätta detta bland annat genom att publicera protokoll och sammanträdeshandlingar.

Texten uppdaterad 2020-06-17

Här hittar du handlingar till politiska möten

Här hittar du alla årets och kommande kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämndsmöten, kallelser och protokoll från och med 2018.

Gamla möteshandlingar och ärenden fram till och med 2017

Titta på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten kan du följa realtid via webbTV. Du kan även se på sändningarna efter mötet.

Hantering av personuppgifter i handlingar och protokoll

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen som reglerar behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen och nämnderna är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom respektive verksamhet, och ansvarar därmed för att den sker på ett korrekt sätt.

I handlingar och protokoll till nämndsmöten förekommer personuppgifter. Med hänsyn till dataskyddsförordningen publiceras endast sådana personuppgifter som anses vara berättigade på grund av en uppgift av allmänt intresse. Exempel på sådana uppgifter är namn och partitillhörighet för politiska ledamöter samt namn och befattning för anställda. I övrigt kan vissa personuppgifter vara borttagna med hänsyn till dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Originalhandlingarna går att begära ut hos respektive styrelse/nämnd. 

Alingsås kommun