Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Skatten i Alingsås

Kommunalskatt är en del av den skatt du betalar på din inkomst. Den består av två delar: skatt som du betalar till kommunen och en skatt som du betalar till landstingen.

Texten uppdaterad 2020-04-28

Skattesats

Som boende i Alingsås betalar du 32,84 procent i skatt. Det betyder att för varje hundralapp du tjänar betalar du 32 kronor och 84 öre i kommunal- och landstingsskatt.

Skattesatser i Alingsås 2020Procent (%)
Alingsås kommun21,36%
Västra Götalandsregionen11,48%
Totalt32,84%

Begravnings- och kyrkoavgifter

Utöver kommunalskatt och landstingsskatt betalar alla skatteskyldiga begravningsavgift med 0,25 procent (2020).

Du som är skriven i Alingsås och är medlem i Svenska kyrkan betalar även kyrkoavgift med 1,115 procent (2020).

Såhär fördelas skatten i Alingsås

Kommunalskatten i Alingsås är 21,36 procent. Det betyder att du för varje hundralapp du tjänar betalar 21 kronor och 36 öre i skatt till kommunen. Här ser du hur de pengarna fördelas i kommunens verksamheter per hundralapp.

VerksamhetKronor per hundralapp
Förskola, grundskola och fritidsverksamhet37,50 kr
Vård och omsorg33,70 kr
Gymnasieutbildning, vuxenutbildning och integration 9,20 kr
Individ- och familjeomsorg 8,70 kr
Övergripande planering och centrala stödfunktioner4,30 kr
Kultur- och fritid3,20 kr
Samhällsbyggnad2,70 kr
Miljö- och livsmedelstillsyn0,60 kr
Tillsyn av gode män, förvaltare och förmyndare0,20 kr

Simon Lindau

NULL

Ekonomichef, Ekonomiavdelningen