Kemikalier

Både hushåll och industrier i Sverige använder idag ett stort antal kemikalier. Många produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön

Enligt miljöbalkens så kallade utbytesprincip ska miljö- och hälsofarliga kemikalier undvikas om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga.

Kemikalieanvändning i hushållen

Exempel på miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i hushållen är färger, oljor och lösningsmedel. Tänk på att rester av sådana produkter ska samlas upp och lämnas till en miljöstation.

Försök att välja produkter som är miljömärkta med Bra Miljöval, Svanen, EU Ecolabel eller liknande och att använda så lite kemikalier som möjligt.

Tillhörande information