Intresseanmälan för uppdrag/examensarbete

Examensarbete

Vi vill samverka med dig som studerar! Gärna i form av ett examensarbete eller en uppsats. För dig som studerar innebär samverkan en möjlighet att utreda ett faktiskt problem där resultatet kan komma till nytta. För oss som arbetsgivare innebär examensarbetet en möjlighet till värdefull ny kunskap och insikt genom dina ögon.

E-tjänst