Inkomstuppgift för beslut om avgift

I den bifogade filen nedan hittar du blankett för begäran om inkomstuppgift.

Skriv ut och fyll i blanketten och skicka den därefter till:

Vård och omsorgsförvaltningen
Kungsgatan 9
441 81 Alingsås

Tillhörande information
Blankett