Sorteringsguide A-Ö

Detta är en sorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun.

Guiden har tryckts upp i ny upplaga våren 2017 och går bra att hämta på Bälinge återvinningscentral och i entrén, Sveagatan 12.

Sorteringsguiden har producerats som en hjälp för dig att sortera ditt avfall rätt. Om det är något som du inte får svar på i denna guide är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter i länk nedan.

Tanken med denna sorteringsguide är också att visa att det lönar sig för miljön att du sorterar ditt avfall. Glädjande nog går det mesta av hushållsavfallet att återanvända eller återvinna. Det kommer du att upptäcka när du läst igenom denna guide.

Se pdf nedan.

Tillhörande information
Blankett