gul blomma mot blå himmel

Hjälp till barn och unga

Du har rätt att må bra. Du som barn och ung har rätt till någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran. 

Du ska behandlas med respekt. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller ställa orimliga krav, säga taskiga saker, håna eller hota dig.

Alla barn ska ha någon vuxen som tar hand om dem, en vårdnadshavare. Oftast är det dina föräldrar som är dina vårdnadshavare.

Följ denna länken om du behöver akut hjälp

Här finns mer information om problem och orsaker att må dåligt

Här kan du få hjälp och stöd

För dig som är ung och bor i Alingsås kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du mår dåligt.

Barn- och ungdomsenhet

Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Det omfattar alla barn 0-18 år och i vissa fall ungdomar upp till 20 år. Barn och föräldrar kan erbjudas stöd och skydd i olika situationer. Socialförvaltningen arbetar särskilt med barn som inte har det bra och för att problem inte ska uppstå eller förvärras.

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal, rådgivning (till exempel om vilket stöd/hjälp det kan vara lämpligt att söka) samt hjälp med bedömning och utredning av problem.

Kontakta barn- och ungdomsenheten - se rutan till höger.

Fältgruppen

När du som ungdom, kompis eller förälder inte vet vem du ska kontakta, kontakta oss. Vi kan ofta hjälpa till. Information och kontakt

Samtal och lek – SOL

SOL - stöd för dig som är mellan 6 och 18 år och som ar en utsatt livssituation, som en förälder med missbruk, psykisk ohälsa eller våldsbeteende, skilda eller separerade föräldrar.

Kontakta SOL

Stöd till föräldrar

Mer om föräldrastöd

Elevhälsan inom skolan

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder stöd och rådgivning, hjälp med bedömning eller utredning av problem. Verksamheten har medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via skolan.

Kontakta elevhälsan »

Sjukvårdsrådgivningen

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd av en sjuksköterska om vart du i första hand bör vända dig.

Telefon 1177

Mer information om sjukvårdsrådgivningen

Ungdomsmottagning

Du som är mellan 13 och 23 år är välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår.

Kontakta ungdomsmottagningen

UMO - ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.

UMO.se

Barn- och ungdomspsykiatri BUP

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

Mer om BUP

Ätstörning

På webbplatsen atstorning.se finns information kring ätstörningar. Där hittar du också länkar för kontakt med bahndlingsenheter i länet. www.atstorning.se

BRIS – Barnens Rätt i Samhället

BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om . Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Telefon: 116 111
Webblänk: www.bris.se

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

Jourhavande kompis - Röda Korset

Livlinan

Stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få.

www.livlinan.org