NIU Handboll

Elitidrottsgymnasiet Alströmer NIU handboll

Handbollsgymnasiet etablerades 2004 som en lokal möjlighet för flickor och pojkar att specialträna handboll under gymnasietiden. Alströmergymnasiet fick sedan NIU-status för pojkar med första intag läsåret 2011/2012. Flickor fortsatte med lokalt intag. Tillströmningen av elever från olika delar av Sverige till NIU har under de tre läsår som verksamheten funnits, varit mycket god. 

2013 tillstyrkte Svenska Handbollförbundet att Alströmergymnasiet från och med intaget 2015 kan ta emot både flickor och pojkar inom NIU. Elitidrottsgymnasiet Alströmer blir då ett av få gymnasier som kan ta emot både flickor och pojkar. Vi blir också ett av de större NIU-gymnasierna i Sverige.

 • Du skall när du tar studenten ha utvecklats på många plan. Det är minst lika viktigt, att du sköter din skolgång som att du utvecklar dina färdigheter i handboll. Efter tre år är du då inte bara en duktig handbollsspelare utan också en person med en bra grund att stå på inför livet utanför skolan.
 • Elitidrottsgymnasiet är möjligt genom ett mycket nära samarbete mellan Alströmergymnasiet och Alingsås HK, som är nyblivna svenska mästare på herrsidan. Nämnas kan att Alingsås HK i år kom på bronsplats i A-pojks SM. Laget bestod till största delen av NIU-elever.

 Att studera på Alströmergymnasiet

 • Alströmergymnasiet är den stora skolan, men med den lilla skolans alla fördelar.
 • Lokalerna är byggda så att du har dina lektioner och uppehållsytor runt din egen hemvist. Här studerar du och umgås med dina kompisar.
 • Engagerade och behöriga lärare sitter i närheten, vilket skapar en trygghet. Skolans olika fina miljöer skapar en god stämning på skolan. 
 • Du har som elev också ett café att gå till mellan lektionerna. 
 • Även maten i matsalen håller en hög kvalitet och får mycket beröm av eleverna. Maten är naturligtvis gjord så att du orkar med träningar.
 • Din mentor följer upp dina studier och ser till att du når dina mål i skolan och mentorer och NIU-instruktörer har ett nära samarbete.
 • Undervisningen är ofta digital. Du får en bärbar dator i början av årskurs 1. Den använder du dagligen i skolarbetet. 
 • Att gå på NIU handbollsgymnasium innebär att du kan kombinera en elitsatsning i handboll samtidigt med dina studier. Vår ambition är att du skall lyckas både som studerande och som handbollsspelare.              

Att spela handboll i Alingsås HK

 • Är du pojke får du som NIU-elev möjligheten att inom herrsektionen, ledd av Mikael Franzén, spela klubbhandboll. Inom sektionen finns Elitlaget, Utvecklingslaget, Herrjuniorer och A-pojkar.
 • Är du flicka får du som NIU-elev möjlighet att spela klubbhandboll inom damsektionen, med Torbjörn Johansson som huvudtränare.  Inom sektionen finns Damlag, Damjuniorer och A-flicklag.

Ansökan till NIU handboll

 • Din ansökan skall vara inne senast 1 december 2017. Du gör din ansökan via Svenska Handbollförbundet. (Länk till ansökningssida). Klicka på länken så hamnar du där ansökan görs. Du kommer, efter att din ansökan är registrerad, att bli kallad till antagningsprov och personlig intervju som sker i början av januari.
 • Programutbudet att välja bland för dig som söker till NIU är Natur, Ekonomi, Samhäll, El o Energi och Barn o Fritid. Denna ansökan gör du separat på nätet senast 1 februari 2017.
 • Länk till ansökningssidan: http://shfgaslive.slashx.se/

Våra instruktörer 

 • Torbjörn Johansson är huvudinstruktör. Han har en lång bakgrund inom handbollen både som spelare och tränare på elitnivå. Nu är Torbjörn vid sidan av instruktörsjobbet också huvudtränare för AHKs Damlag. Torbjörn har instruktörsnivå T 3.
 • Peter Hafström, instruktör. Peter är idrottslärare med mångårig erfarenhet som ungdomsledare inom AHK. Även Peter har instruktörsnivå T 3.
 • Mikael Franzén, instruktör på NIU och huvudtränare för AHKs Herrelitlag som är nyblivna svenska mästare.

Vad händer under träningarna

 • Träningarna sker helt enligt Svenska Handbollsförbundets riktlinjer.
 • Handbollsträningen är uppbyggt så att fokus ligger på de individuella färdigheterna. Lagträning jobbar man med på klubbträningar.
 • En del av träningspassen tillbringar du på gym för att på ett riktigt sätt bygga upp din kropp. Dels för att ge bättre förutsättningar för din utveckling, dels för att förebygga skador.
 • Under utbildningens gång kommer du att vid sidan av handbolls- och fysträningen, läsa kursen tränings- och tävlingslära.  Denna kurs kommer att ta upp moment som kostlära, vila och återhämtning, allmän handbollsteori och socialt lärande.

Kursinnehåll

 • Idrottsspecialisering 1 (100p)                                                 Färdighetsutveckling i handboll med målsättning att eleven ska funktionellt behärska handbollens teknik.
 • Idrottsspecialisering 2 (100p)                                                    Positionsanpassad färdighetsutveckling i spelövningar och spelmoment som utvecklar elevernas förmåga att värdera och fatta rätt beslut.
 • Tränings- och tävlingslära 1 (100p)                                                 
  Bl a grundläggande närings och kostkunskap för tränings- och tävlingsverksamhet. Livsstil, träningsmetoder för uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination.
 • Tränings och tävlingslära 2 (100p)                                                   
  Bl a fördjupning i kroppens anatomi och fysiologi, hur styrketräning påverkar kroppen, fördjupning i träningsmetoderna ovan.

Elevdemokrat

 • För NIU Handboll finns ett Klassråd, bestående av två elever från vardera årskursen. En av eleverna i årskurs 3 fungerar som ordförande.
 • Rådet skall kunna bidra till NIU Handbolls utveckling till elevernas bästa.
 • Rådet skall träffas tre gånger per läsår.
 • Mötet följer en bestämd agenda och det skall protokollföras.

Boende för elever kommer utifrån  

 • Du som söker till Alströmerskolan och kommer utifrån får, så fort du blivit antagen, hjälp att ordna ett bra boende. Det finns en grupp som ständigt jobbar med detta. 
 • Ett boende med samlade studentlägenheter i samma fastighet, Blåhaga, ligger på 5-10 minuters promenad från skolan. 

Social trygghet för elever som kommer utifrån

 • Vår faddergrupp jobbar med att skapa en bra social trygghet för de elever som inte kan bo hemma. Flytta hemifrån som ung kräver att man har vuxna omkring sig som kan ställa upp med både praktiska saker och social närvaro. Ibland kan man behöva någon att prata med när hemlängtan kryper inpå.

Internationellt utbyte

 • Alströmergymnasiet har etablerat ett samarbete med Tysklands största idrottsskola, Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (SLZB). SLZB har ett nära samarbete med elithandbollsklubben Fuchse Berlin.
 • Du kommer att göra ett besök i Berlin, en gång under din utbildning.
 • Genom detta utbyte får du träna, spela matcher och byta erfarenheter med andra handbollsungdomar, utanför Sveriges gränser.
 • Utbytet skall också ge möjlighet för våra instruktörer att följa arbetet på ett annat handbollsgymnasium, allt för att utveckla vår verksamhet.
 • SLZB kommer att göra motsvarande besök i Alingsås.

Styrgrupp för NIU handboll 

 • Styrgruppen består av representanter för skolledning, klubbledning och instruktörer. Här finns också medlemmar från boendegruppen och faddergruppen.
 • Gruppen möts en gång i månaden. Målsättningen för gruppen är att skapa ständiga förbättringar i verksamheten.
 • Vid mötena diskuteras verksamhetsplanering, träningstider, boende, fadderfrågor och allt övrigt som rör elithandbollsgymnasiet NIU Handboll.

Kontakter 

 • Rune Löfstrand, Alströmergymnasiet. Verksamhetsansvarig NIU Elitidrott. E-post: rune [dot] lofstrand [at] alingsas [dot] se, mobil: 0734-142328
 • Torbjörn Johansson, Alströmergymnasiet, huvudinstruktör                     E-post: torbjorn [at] ahk [dot] nu, mobil: 0733-993603
 • Christer Mårtensson, Alingsås HK, klubbchef                                      E-post: christer [at] ahk [dot] nu, telefon 0322-643381
 • Ulf Granander, styrgruppen för NIU handboll                                      E-post: ulf [at] granander [dot] com, mobil: 0706-251421
E-tjänst
Tillhörande information