NIU Handboll

Elitidrottsgymnasiet Alströmer NIU handboll

Handbollsgymnasiet etablerades 2004 som en lokal möjlighet för flickor och pojkar att specialträna handboll under gymnasietiden. Alströmergymnasiet fick sedan NIU-status för pojkar med första intag läsåret 2011/2012. Flickor fortsatte med lokalt intag. Tillströmningen av elever från olika delar av Sverige till NIU har under de tre läsår som verksamheten funnits, varit mycket god.  2013 tillstyrkte Svenska Handbollförbundet att Alströmergymnasiet från och med intaget 2015 kan ta emot både flickor och pojkar inom NIU.   

Alströmergymnasiets ambition är att när du tagit studenten skall ha utvecklats på många plan. Det är minst lika viktigt, att du sköter din skolgång som att du utvecklar dina färdigheter i handboll. Efter tre år har du haft goda möjligheter och förutsättningar att utvecklas som handbollsspelare och som person samt fått en bra grund att stå på inför livet utanför skolan.

Elitidrottsgymnasiet är möjligt genom ett mycket nära samarbete mellan Alströmergymnasiet och Alingsås HK.

 Att studera på Alströmergymnasiet

 • Alströmergymnasiet är den stora skolan, men med den lilla skolans alla fördelar.
 • Lokalerna är byggda så att du har dina lektioner och uppehållsytor runt din egen hemvist. Här studerar du och umgås med dina kompisar.
 • Engagerade och behöriga lärare sitter i närheten, vilket skapar en trygghet. Skolans olika fina miljöer skapar en god stämning på skolan. 
 • Du har som elev också ett café att gå till mellan lektionerna. Även maten i matsalen håller en hög kvalitet och får mycket beröm av eleverna. 
 • Din mentor följer upp dina studier och ser till att du når dina mål i skolan, mentorer och NIU-instruktörer har en nära dialog och samarbete.
 • Undervisningen är ofta digital. Du får en bärbar dator i början av årskurs 1. Den använder du dagligen i skolarbetet. 
 • Att gå på NIU handbollsgymnasium innebär att du kan kombinera en elitsatsning i handboll samtidigt med dina studier. Vår ambition är att du skall lyckas både som studerande och som handbollsspelare.
  Då NIU-träningarna är förlagda på morgonen, så får du efter träningen ett mellanmål som serveras i skolans café.
               

Att spela handboll i Alingsås HK

 • Är du pojke får du som NIU-elev möjligheten att inom herrsektionen, ledd av Mikael Franzén, spela klubbhandboll. Inom sektionen finns Elitlaget, Utvecklingslaget, Herrjuniorer och A-pojkar.
 • Är du flicka får du som NIU-elev möjlighet att spela klubbhandboll inom damsektionen, med Janne Lindfeldt som huvudtränare.  Inom sektionen finns Damlag, Damjuniorer och A-flicklag.

  Alla NIU-elever på Alströmergymnasiet får möjlighet att till ett förmånligt pris köpa färdiga matlådor från samarbetspartnern Stures Bar och Restaurang.

Ansökan till NIU handboll

 • Din ansökan skall vara inne senast 1 december 2019. Du gör din ansökan via Svenska Handbollförbundet. (Länk till ansökningssida). Klicka på länken så hamnar du där ansökan görs. Du kommer, efter att din ansökan är registrerad, att bli kallad till antagningsdagar där handbollsträningar och personliga intervjuer genomförs. Antagningsdagarna genomförs 7-8 januari 2020 i Alingsås. 
 • Programutbudet att välja bland för dig som söker till NIU är Natur, Ekonomi, Samhäll, El o Energi och Barn o Fritid. Denna ansökan gör du separat på nätet senast 1 februari 2020.
 • Länk till ansökningssidan: 

  http://www.svenskhandboll.se/handbollinfo/ungdom/handbollgymnasier/

Våra instruktörer 

Torbjörn Johansson, huvudinstruktör. Torbjörn har instruktörsnivå TS3 och är huvudtränare för herrjuniorer i Alingsås HK.

Peter Hafström, instruktör. Peter har instruktörsnivå TS3. Peter är idrottslärare med mångårig erfarenhet som lärare och som ungdomsledare inom AHK.

Mikael Franzén, instruktör. Mikael har instruktörsnivå Mastercoach och är huvudtränare för Alingsås HK:s herrelitlag.

Mattias Flodman, instruktör. mattias har instruktörnivå TS3. Mattias är huvudtränare för utvecklingslaget och assisterande tränare för herrelitlaget.

Martin Lernås, instruktör. martin har instruktörsnivå TS3. Martin är huvudtränare för damjuniorer och assisterande tränare för damlaget.

William Törnqvist, NIU-koordinator. William har instruktörsnivå TS3. William är huvudtränare för klubbens A-pojkar och assisterande tränare i utvecklingslaget.

Patrik Karlsson. Målvaktsinstruktör med instruktörsnivå TS 3. Patrik är målvaktstränare för AHK:s elitverksamhet.

Ingvar Larsson, fysansvarig. Ingvar är ansvarig för gymverksamheten där NIU-eleverna tränar och för gymprogrammen som NIU-eleverna utför.

Vad händer under träningarna

 • Träningarna sker helt enligt Svenska Handbollsförbundets riktlinjer.
 • Handbollsträningen är uppbyggt så att fokus ligger på de individuella färdigheterna. Lagträning jobbar man med på klubbträningar.
 • En del av träningspassen bedrivs på gym för att på ett riktigt sätt bygga upp din kropp. Dels för att ge bättre förutsättningar för din utveckling, dels för att förebygga skador.
 • Under utbildningens gång kommer du att vid sidan av handbolls- och fysträningen, läsa kursen tränings- och tävlingslära.  Denna kurs kommer att ta upp moment som kostlära, vila och återhämtning, allmän handbollsteori och socialt lärande.

Kursinnehåll

 • Idrottsspecialisering 1 (100p)                                                 Färdighetsutveckling i handboll med målsättning att eleven ska funktionellt behärska handbollens teknik.
 • Idrottsspecialisering 2 (100p)                                                    Positionsanpassad färdighetsutveckling i spelövningar och spelmoment som utvecklar elevernas förmåga att värdera och fatta rätt beslut.
 • Tränings- och tävlingslära 1 (100p)                                                 
  Bl a grundläggande närings och kostkunskap för tränings- och tävlingsverksamhet. Livsstil, träningsmetoder för uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination.
 • Tränings och tävlingslära 2 (100p)                                                   
  Bl a fördjupning i kroppens anatomi och fysiologi, hur styrketräning påverkar kroppen, fördjupning i träningsmetoderna ovan.

Elevdemokrat

För NIU Handboll finns ett Klassråd, bestående av två elever från vardera årskursen. En av eleverna i årskurs 3 fungerar som ordförande. Rådet skall kunna bidra till NIU Handbolls utveckling till elevernas bästa och träffas tre gånger per läsår. Mötet följer en bestämd agenda och det skall protokollföras.

Boende för elever kommer utifrån 

Alströmergymnasiet tar inget ansvar för boendefrågan. Det finns en ideel grupp som hjälper till med boende och du som söker till gymnasiet och kommer utifrån får hjälp ev den ideella gruppen att hitta ett bra boende.

Internationellt utbyte

Alströmergymnasiet har etablerat ett samarbete med Tysklands största idrottsskola, Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (SLZB). SLZB har ett nära samarbete med elithandbollsklubben Fuchse Berlin.
Du kommer att göra ett besök i Berlin, en gång under din utbildning. Genom detta utbyte får du träna, spela matcher och byta erfarenheter med andra handbollsungdomar, utanför Sveriges gränser.
Utbytet skall också ge möjlighet för våra instruktörer att följa arbetet på ett annat handbollsgymnasium, allt för att utveckla vår verksamhet. SLZB kommer att göra motsvarande besök i Alingsås.

Styrgrupp för NIU handboll 

Styrgruppen består av representanter för skolledning, klubbledning och instruktörer. Här finns också medlemmar från boendegruppen.

Gruppen möts en gång i månaden. Målsättningen för gruppen är att skapa ständiga förbättringar i verksamheten. Vid mötena diskuteras verksamhetsplanering, träningstider, boende och allt övrigt som rör elithandbollsgymnasiet NIU Handboll.

Kontakter

Torbjörn Johansson, Alströmergymnasiet, huvudinstruktör                    
E-post: torbjorn [at] ahk [dot] nu, mobil: 0733-993603

Christer Mårtensson, Alingsås HK, sportchef                                          
E-post: christer [at] ahk [dot] nu, telefon 0322-643384

Anna Ågren, styrgruppen handboll NIU
E-post: anna [dot] agren [at] hotmail [dot] com, mobil: 073-1866590

William Törnqvist, styrgruppen handboll NIU
E-post: wille [dot] tornqvist [at] outlook [dot] com, mobil: 073-3378578

 

E-tjänst
Tillhörande information