Individuella programmet

Individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina egna förutsättningar. Här får du utveckla dina kunskaper utifrån dina egna möjligheter och förmågor. På individuella programmet läser du ämnesområden istället för ämnen.

Utbildningen ska ge dig kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt  och för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på indviduella program kan utformas efter varje individs behov och förutsättningar.

På det individuella programmet kan du kombinera ämnesområden med ämnen från nationella program om det är det bästa för dig.

Ämnesområden på individuella program

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Mer om gymnasiesärskolan

Vill du veta mer om gymnasiesärskolan hänvisar vi till Skolverkets hemsida  och gymnasiesärskola.se

Tillhörande information