masker och gitarr med text Skapande skola

Skapande skola och förskola

Kulturrådet beviljar medel till kulturaktiviteter i F-9. Fr o m vt 2018 får även förskolans 4-och 5-åringar vara med.

Varje läsår ansöker vi hos Kulturrådet om medel för att använda i skolorna till olika kulturaktiviteter. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Vi har en långsiktig handlingsplan hur vi vill använda medlen, för att alla elever i Alingsås kommuns skolor ska få kulturella upplevelser som blir en naturlig del i lärandet.

Vi har samarbete med Kulturskolan och lokala/regionala kulturarbetare. 

Läs mer på Kulturrådets hemsida. 

Bilderna till höger är från Carlstens fästning, Göteborgsoperan och Barrets besök på en förskola.

Den första terminen förskolan fick egna medel till barn som är 4 och 5 år anlitades en konsthantverkare, en musik- och dramapedagog och filmpedagoger.