Gräfsnäs slottsruin och park

Gräfsnäsparken har en lång historia. På 1550- talet uppfördes ett slott  på platsen. Slottet har brandhärjats vid tre tillfällen, senast 1834. Därefter har resterna av slottet förfallit och utgör dagens ruin. Gräfsnäsparken är en av Alingsås Kommuns mest besökta utflyktsmål. 

Du kan välja att ta dig till parken med tåg på Anten-Gräfsnäs museijärnväg eller med bil.

Under sommarhalvåret är det full aktivitet i parken och flera olika arrangemang äger rum med olika lokala föreningar som arrangörer.

I parken finns klippta gräsytor som lämpar sig väl för aktivitet, solning och picknick, samt ett område med mer naturkaraktär.

I slottsparken hålls under sommarmånaderna marknader, fester och artistframträdanden och du kan även besöka ett gammalt soldattorp eller bara strosa i den fina parken.

I en del av parken har Bjärke hembygdsförening samlat byggnader från 1700-talet som de visar upp. På våren kommer många till Gräfsnäs för att se havet av vitsippor som täcker stora delar av parken. I parken finns även ett flertal gamla träd med stort naturvärde.

I anslutning till parken finns även den centralt placerade restaurangen samt parkens bad- och lekplats.