Excel-hjälpblankett för årsräkning

Nedan finner du ett kalkylblad i vilket du själv kan föra in huvudmannens kostnader månad för månad under årsräkningens bilagehänvisningar. Kostnaderna summeras automatiskt i varje kategori och sedan är det bara för dig att föra in dem under respektive kategori i årsräkningen. Tänk på att alla utgifter ska verifieras med exempelvis räkningar när du lämnar in årsräkningen. 
 
Du ser enkelt om räkningen är i balans genom att kontrollera att A+B = C+D.
Blankett