Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto för två förmyndare

För att ansökan om ett uttag av medel på ett överförmyndarspärrat konto kräver banken ett medgivande från överförmydnarnämnden.

För att ge sådant medgivande krävs att båda förmyndarna ger sitt samtycke till ansökan. Detta görs genom att båda parter signerar ansökan, här elektroniskt via exempelvis Bank-ID.

Beslut skickas efter handläggning till er via vanlig post.

Uttagsmedgivande på upp till ett prisbasbelopp (44 500 kr år 2013) per år kan lämnas av handläggare. När totalsumman av uttagsmedgivanden överstiger angivet belopp måste frågan behandlas i nämnd, vilket kan ge viss fördröjning i handläggningstid.

Blankett