Registrering av kvitto på inköp för spärrade medel

Här kan ni genom bifogade filer registrera kvitton på inköp som gjorts med hjälp av medel från överförmyndarspärrade konton. Det är även möjligt att registrera kontoutdrag då det varit fråga om transaktioner mellan konton.

E-tjänsten gäller för såväl förordnade ställföreträdare som för förmyndare.

E-tjänst