Ansökan om omplacering av underårigs pengar

Enligt föräldrabalken 13 kap 5 paragrafen kan förmyndare göra vissa placeringar av den omyndiges tillgångar utan överförmyndarens samtycke. Det rör sig bl a om de flesta värdepapperfonder samt värdepapper garanterade av staten samt för utlåning med pant inom 60% av taxeringsvärdet på fastigheten.

Blankett