Ansökan från anhörig om ställföreträdare, (god man eller förvaltare)